Popis bude dodán později.


  Noctis & Ashiro & SU6

  Share
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Wed Oct 03, 2018 8:37 pm

  Jeho upřímný tón se mi líbil, proto zastavím a chvíli ho pozoruji, než ukáži směrem, kterým jsem původně mířil.
  "Tímto směrem jsou dost vysoké stromy, na kterých jde v noci spát. Nedoporučuji ti spát na zemi, občas sem v noci vpouští VIS... Navíc na stromě je menší pravděpodobnost, že tě někdo najde a zabije ve spánku," řeknu mu a po chvilce přemýšlení se pousměji.
  "Do zítra to s tebou ještě nějak přežiji," řeknu se smíchem a znovu se vydám na cestu. Brzy však zpozorním, když v dálce mezi stromy zahlédnu drobnou, bělovlasou dívku, která byla celá pokrytá krví. A bohužel mířila naším směrem. Hned jsem byl na pozoru, očividně někoho zabila a možná se o to pokusí i u nás.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Wed Oct 03, 2018 8:54 pm

  Pořád přemýšlela, jestli tu dívku měla nechat jít nebo jí ještě nakopat prdel. Ale už bylo pozdě, dívka někam zmizela, nehodlala jí hledat. Přemýšlela, kde by mohlo být jezero, neměla toho tolik zmapované, pouze město a trochu lesa. Slabě si pro sebe povzdechla a slepené vlasy krví jí spadly přes jedno oko. Teď s nimi nic moc nezmůže. Netušila, že její samotu narušují dva kluci. Měla pocit, jako kdyby tu byla sama. Zastavila se u jednoho většího stromu a podívala se na náramek. "Počítači, přehraj mi databázi." pověděla a na náramku se objevil holografický obraz a zrychlený záznam celé událost. "Proces dokončen, přejete si záznam odeslat do Beacon?" zeptal se jí náramek a ona pouze kývla.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Wed Oct 03, 2018 9:08 pm

  „Ah tak to chápu a máš vlastně pravdu, je to celkem logická úvaha. Mimochodem celá aréna je tvořená jen tímto lesem nebo je tu i něco dalšího?“ Pokračoval bych v konverzaci snad i dál ale Ashiro si všimne nějaké osoby před námi a já následně také. Pokud jde o tento svět nebo spíš systém, jak to tu funguje ihned jsem si danou osobu označil jako nepřítele a snažím se na ní zpozorovat každý detail k zapamatování, který bych snad poté mohl využít. „Takže co budeme dělat Ashiro?“
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Wed Oct 03, 2018 9:17 pm

  Souhlasil se mnou, ale nemohl jsem mu odpovědět na jeho další otázku kvůli přítomnosti oné neznámé. Sledoval jsem ji zpoza stromu, každý její pohyb. Něco dělala s náramkem a vypadalo to, že s někým, nebo spíše s něčím mluví. Slovům jsem však nerozuměl. Ztuhnu, když Noctis promluví, kdyby měla genom pro sluch, určitě to uslyší. Nevypadalo to však, že by o nás věděla a tak se trochu uvolním. Přemýšlel jsem, co udělat. Byla celá od krve, ale vypadala naprosto klidně. Vypadala hrozně mladě, křehce... Co když je zraněná? Nebo všechna ta krev není její a někoho bez milosti zabila. Nakonec mi to nedá a tak se pootočím na Noctise.
  "Promluvím s ní, doufám, že s tou věcí umíš mířit. Zůstaň v úkrytu, kdyby se o něco pokusila, střílej," zašeptám potichu a pokynu k luku na Noctisových zádech, než vyjdu z úkrytu.
  "Jsi v pořádku?" zeptám se jí a zvednu ruce lehce před sebe, aby viděla, že nemám v ruce zbraň a že nehodlám zaútočit.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Wed Oct 03, 2018 9:32 pm

  "Záznam úspěšně odeslán." pověděl znova počítač a ruku svěsila vedle sebe, chtěla se opět rozejít. Když v tom uslyšela neznámý rychle se zarazila. Chladně se podívala na novou osobu, která před ní stála. Krev jejímu chladnému pohledu dodávala ten správný šmrnc. "Detekována další geneticky upravená živočišná forma. Návrh: Zaútočit v rámci získávání dat pro Beacon." pověděl počítač a ona pouze sykla "Ticho šrote." zasyčela, připadala si jako na kolotoči, to samé dokola. "Na tohle zrovna nemám čas." řekla mu a odlepila si z čela krvavý pramínek vlasů. "Nevypadám snad to?" pověděla jedovatým tónem. Očima těkala po jeho těle, pak zase do prostoru, nemohla nic nechat náhodě. Hledala někoho dalšího, ale nemohla se jej dohledat
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Wed Oct 03, 2018 9:41 pm

  Souhlasně přikývnu na to, že s tím zvládnu střílet a mířit, sice s tím nejsem zase takový mistr, nicméně jsem v tom aspoň trochu dobrej. Také proto si ze zad sundám svůj luk, který držím v levé ruce a do té pravé vezmu šíp a připravím si ho tak abych mohl kdykoliv během chvilky natáhnou tětivu, namířit a vystřelit. Stojím opřený o kmen stromu a nenápadně sleduji co se tam přesně děje. *Ze stromu by to bylo lehčí ale zase by trvalo než bych vylezl nahoru nebo naopak dolů.*
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Wed Oct 03, 2018 9:48 pm

  Konečně jsem rozuměl neznámému robotickému hlasu, který navrhoval útok. Jen se trochu zamračím a svěsím ruce podél těla, jinak nereaguji. Ta věta se mi vůbec nelíbila. Beacon. Pracuje pro ně, získává jim informace. Pocítím vztek a nenávist, kterou jsem k této organizaci choval a pevně zatnu ruce v pěst.
  "Ty pracuješ pro Beacon?" zavrčím podrážděně a už jsem o mladou dívku neměl strach. Nestaral jsem se, jestli je zraněná, nebo ne. Byla jednou z nich.
  "To už sem zavírají i vlastní lidi?" zeptám se posměšně a rozejdu se do boku. Obcházel jsem si ji jako dravec svou kořist, ale zároveň jsem uvolňoval prostor Noctisovi, aby mohl střílet a ani jeden z nás se nemusel bát, že mě trefí.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Wed Oct 03, 2018 9:52 pm

  Trochu se zarazila, když změnil tón hlasu. Avšak zůstala stát na místě, vysmívala se mu, vůbec z něj neměla strach. Z jeho těla proudilo napětí a nenávist, cítila to, bylo to na něm vidět. Ona sama nevěděla jak svojí roli popsat. "Pouze plním úkoly." odpověděla mu chladně, nehodlala na něj mluvit přátelským tónem, evidentně o to ani nestál. Potom se však musela uchechtnou, jak to slovo nesnášela. Člověk, něco tak prostého. "Ale já nejsem člověk." dívala se stále na něj, jeho chůze se mu nelíbila, kroužil kolem ní jako nějaký dravec, čekající na to, až polapí svojí kořist a odnese si jí pryč.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Wed Oct 03, 2018 10:10 pm

  *Proč kolem ní tak krouží? Možná mi tím dává možnost vystřelit.*Tohle mi v jeden moment probleskne hlavou, a tak namířím na tu dívku a natáhnu tětivu. Nicméně nenatahuji úplně ale jen trochu aby to nebylo těžké udržet, chci mít pouze připravenou možnost vystřelit a nic víc. Pozorně sleduji každý krok jak Ashira, tak i neznámé dívky.
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Wed Oct 03, 2018 10:22 pm

  Stále jsem si ji prohlížel, čekal, zda zaútočí. Bylo mi úplně jedno, že plní rozkazy. Mohla si vybrat, že neposlechne. Nemusela se k nim přidávat. Namítne, že není člověk, odfrknu si a zastavím.
  "To máš pravdu," vydechnu tiše zcela neutrálním tónem a přimhouřím oči, než se má levá ruka začne měnit.
  "Všichni v Beaconu jste monstra," zavrčím chladně, než proti ní prudce vyrazím. Drápy na mé přeměněné ruce byly účinnou zbraní a já je hodlal naplno využít. Přísahal jsem chránit lidi, ale vědci a spolupracovníci Beaconu jimi nebyli. Viděl jsem to na vlastní oči. Mé přátele to stálo život. Kvůli ní jsem hodlal i porušit své pravidlo o tom, že nebudu zabíjet. Chtěl jsem, aby zemřela. Byl jsem na druhé straně od Noctise, takže dokud budu mít její pozornost, její záda budou pro něj odhalená.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Wed Oct 03, 2018 10:42 pm

  Jeho levá ruka se začala měnit *Vir CVI?* pomyslím si rychle v duchu. "Tím pádem monstrum jsem." odpověděla chladně a uskočila prvnímu útoku, se kterým na ní vystartoval. Stále měla v hlavě, že je jenom sám, takže by to mohlo být o něco jednodušší. Tohle bylo něco jiného než boj proti androidu a té holce z minula. Tohle bylo zrození čisté agrese vůči někomu, kdo vlastně ani za svůj původ nemohl. Samozřejmě nemohla dávat najevo nenávist vůči Beaconu, bralo by se to jako deserce a možné vypuštění viru do jejího těla. "Pleteš si pojmy s dojmy chlapečku." pronesla jedovatým tónem a podívala se na něj.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Wed Oct 03, 2018 10:51 pm

  *On na ní útočí? Nejspíš to bude nepřítel nebo tak podobně.* Noctis uvolní tětivu a šíp si vrátí zpátky do toulce na šípy a skrčí se k zemi, nyní využívá stromy a plížení kolem nich ve svůj prospěch, aby se mohl trochu přiblížit, ale zase ne moc aby měl stále výhodu vzdálenosti pro střelbu. Nejde přímo rovně ale spíše takovým obloukem, aby se mohl dostat k těm dvoum do boku a měl krásný výhled jak na Ashira, tak i na dívku, přecijen mohlo by to dopadnout tak že by mohl být nucený vystřelit i proti němu člověk nikdy neví, jak to může skončit. *Takže Ashiro je typ CVI, docela zajímavé.*
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Wed Oct 03, 2018 11:11 pm

  Vztek a nenávist vůči Beaconu mi nedovolovala pořádně přemýšlet. Měl jsem před sebou holku, která byla očividně nezraněná, ale celá od krve. Vypadalo to, jako by někde udělala jatka a navíc byla od Beaconu. Organizace, kterou jsem nenáviděl. Chtěl jsem ji zabít, vylít si na ní vztek, přestože část mě věděla, že je to špatně. Byla tady zavřená taky, jenže měla sbírat informace.
  "Zaplatíš, za všechno, co jste udělali," zavrčím nahlas, když se mi vyhne a na chvíli zastavím, abych se párkrát zhluboka nadechl a uklidnil. Nemohl jsem na ni jen tak bez rozmyslu ze vzteku útočit. Místo toho se rozhodnu využít svého vojenského výcviku. Děkoval jsem, že mě tam naučili jak se rvát i beze zbraně a navíc jsem teď měl svou levou ruku, která byla zbraní sama o sobě. Znovu na ni zaútočím, tentokrát však spořádaněji, účinněji. A doufal jsem, že mě Noctis podpoří a zaútočí pomocí šípů ze svého úkrytu.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Wed Oct 03, 2018 11:21 pm

  Atmosféra houstla, stála jsem proti němu a dívala se na něj. Nechápala lidi, tolik agrese co dokázali v sobě nastřádat a pak jí lusknutím prstu uvolnit. A pak tu byl strach. Strach, který koloval tělem všech lidí, co byli tady zavření. Mocný to loutkář a ona zrovna zatahala za pár nitek jedním slovem a spustila estrádu. "Sklapni." odsekla, věděla, že tímhle tónem to ještě akorát zhorší. Emoce u ní neexistovaly, neměla pocit sebezáchovy, necítila lásku. Všechny tyhle věci měly v jejím těle pouze slabé kořínky, které se nedokázaly chytnout a vyrůst.
  Jeho útok nabral úplně jiného rázu, nebylo to zběsilé máchání kolem sebe. Na drápy si však musela dávat pozor, sama nevěděla, jestli je dokáže zastavit při kontaktu s jejím tělem, či projedou jako nůž máslem. "Pláčeš na špatném hrobě." zamručela
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Thu Oct 04, 2018 1:27 pm

  Konečně se dostanu prakticky vedle nich a mám na ně dobrý výhled. Po mém levém boku je silný a mohutný strom a přede mnou je celkem velký balvan, který mohu využívat jako kryt před sebou. Vidím, jak se dívka pokouší Ashirovi vyhýbat, stihnu během toho odhadnout rychlost obou dvou. *Není zrovna pomalá, ale jsem rychlejší.* Po této myšlence namířím lukem, do kterého vložím šíp a natáhnu tětivu, chvilku čekám, dokud nebude dostatečná jistota zásahu a poté šíp pustím a ten prudce a rychle vyletí přímo po dívce (SU6), šíp letí dost rychle a přesně takže by ji měl trefit z boku přímo do krku a vzhledem k tomu že by to mělo být celkem měkké místo tak by se měl zabodnout celkem hluboko. Nicméně nečekám a ihned si do luku vložím druhý šíp abych mohl ihned vystřelit znovu.
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Thu Oct 04, 2018 4:18 pm

  Odsekne mi a já ucítím, jak ve mně vztek ještě více narostl. Zavrčím, ale tentokrát jsem se jím již nenechával pohltit. Přemýšlel jsem nad každým svým krokem a dělal všechno pro to, aby ji Noctis mohl zasáhnout. Věděl jsem, že v momentě, kdy vystřelí budu mít velkou výhodu. I kdyby nezasáhl, minimálně jí vyvede z rovnováhy a její pozornost se na chvíli přesune jinam. V tu chvíli jsem ji hodlal dostat k zemi, nebo pořádně zranit. Ale ani při čekání jsem rozhodně nelenil a snažil se jí zasáhnout. Řekne mi, že pláču na špatném hrobě a tak proti ní udělám rychlý výpad a mé drápy se poprvé setkají s jejím tělem. Bylo to však jiné. Její tělo bylo pevné, tvrdé. Nebylo lidské. Ani jsem netušil, jak hluboký je můj zásah, ale byl jsem ihned na pozoru. Přišlo mi, že jsem právě zasáhl něco neživého, ale tomu se mi nechtělo věřit.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Thu Oct 04, 2018 4:51 pm

  Boj neustále pokračoval, všechny systémy se zdály na 100% operativní a schopné akce. Zatím uhýbala všem útoků, které na ní snesl. Avšak všechno tohle šlo do háje, kdy do jejího krku se zabodl šíp. *Někdo další?!* problesklo mi hlavou. Šíp naštěstí zasáhl ohebnou trubku, která měla simulovat tepnu. I přesto měla pocit, že všechny systémy se na chvíli otřásly v základech. "Systémy vypadly přesně na 0000,1 sekundy." pověděl počítač, na kterých neměla čas ani reagovat. Z rovnováhy jí to však nedostalo, ale polevila na obraně. Bylo vidět, že toho využil a drápy se jí zasekly do boku, avšak dále nedokázaly prostoupit. Z místa rány se začala valit mazlavá červená tekutina, prý že to mělo simulovat krev. Z úst se vydere bolestivé syknutí, ale pak jsem se uchechtla. "Řekla jsem, že jsem monstrum." volnou dlaň sevřela v pěst a plnou silou jej namířila na jeho břicho.
  Free
  Free
  GMS

  Poèet pøíspìvkù : 50
  Join date : 30. 09. 18
  Location : Caracas, Venezuela

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Free za Thu Oct 04, 2018 5:08 pm

  Když mě na malý moment skrze křoví oslepí svit slunečního světla, donutím se přivřít oči díky čemuž dostanu pořádnou ránu nataženou větví přímo do masky na obličeji. Jistě, prodírat se tím zkurveným křovím nebyl nejlepší nápad ale byl nejbezpečnější. S povzdechem se mi podaří dostat na menší otevřené prostranství, kde jsem se ale dlouho zdržovat nechtěl a tak vyrazím dál. Moje každodenní obhlídka mi umožňovala mít přehled o tom co se v aréně změnilo a tak jsem stejně jako poslední dny nepočítal s žádnými problémy. To se ale změní ve chvíli, kdy zaslechnu jakési tlumené zvuky z dálky. Okamžitě jsem byl na pozoru a začnu se obezřetně rozhlížet okolo. Pokračoval jsem hlouběji do lesa, následoval zvuky, které byly blíže a blíže, až jsem v dálce konečně zahlédl pár postav. Byla tam nějaká dívka, Ashiro a muž který se schovával za balvanem. Poznával jsem jenom jednoho z nich, takže se muselo jednat o nováčky. Tak či onak se zhluboka nadechnu a hrábnu po kameni, se kterým si začnu pohazovat v rukou, než se přiblížím dostatečně k nim. Kryt stromy se mi ale podaří dostat dost blízko na to, abych na ně viděl, slyšel je a neprozradil se. Bylo jisté že tam nemohu jenom tak naběhnout, když ani nevím o co se jedná, tedy... mohl ale to nebyl můj styl.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Thu Oct 04, 2018 6:17 pm

  Nechápu to, dostala zásah přímo do krku, ale stále žije. Dokonce i po obdržení dalšího zranění stále žije a pokračuje v boji jako kdyby o nic nešlo. Nezahálím tedy a vystřelím z luku znovu, tentokrát šíp mířím přímo do kloubu levého ramene, sice to vypadá jako stvoření, co něco vydrží ale na druhou stranu, kdybych zasáhl kloub, kde se to vše hýbe tak bych tomu mohl vyřadit celou ruku. Sice tma stojí Ashiro, ale zhluboka dýchám a soustředím se na míření abych Ashira netrefil a šíp by tak měl proletět bezpečně okolo něj přímo do SU6. Střelba ze samotného luku a možnost zasáhnout cíl by pro mě neměl být velký problém (schopnost: střelba z luku). Sice to není nic úžasného na základní úrovni, ale lepší než kdyby střílel někdo kdo to nezvládá vůbec.
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Sun Oct 07, 2018 5:57 pm

  Šíp se jí zabodne přímo do krku a já na setinu vteřiny myslel, že máme vyhráno. Jenže si z toho nic moc nedělala. Ozve se opět onen robotický hlas, který mluvil o výpadku systému a mně pomaličku začalo docházet, co je zač. Nechtělo se mi tomu však moc věřit. Vypadala tak lidsky. Sevře dlaň v pěst a zamíří přímo na moje břicho, ihned uskočím dozadu, díky čemu ránu zmírním, ale i tak jsem cítil, že má dost velkou sílu. Chvíli ji jen pozoruji a v momentě, kdy odkudsi vyletí další šíp, vrhnu se opět kupředu. Teď už jsem ji opravdu chtěl zabít. Nebo spíše zničit. Byla stroj vytvořený Beaconem. Stroj, který zabíjí lidi. To jsem nehodlal dopustit. Chtěl jsem ji za každou cenu odstranit.

  Sponsored content

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Sponsored content


   Právě je Wed Jan 23, 2019 12:01 am