Popis bude dodán později.


  Noctis & Ashiro & SU6

  Share
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Sun Oct 07, 2018 6:21 pm

  Uskočil, reakce měl velice rychlé, ale ona mu stačilo. Lehce jsem se pro sebe zašklebila. Tekutina, která měla simulovat krev neměla vliv na její tělo, mohla žít prakticky bez ní. V tom vyletěl další šíp, všimla si ho, ale ne včas. Šíp vletěl do jejího ramene a zabodl se do něj. "Systémová chyba. Efektivita ruky snížena na 75%." ozval se opět počítač v jejím náramku a ona slabě zavrčela. Uskočila jeho dalšímu útoku, jestli rychle něco nevymyslí, bude v pěkné kaši. "Rozhraní Overlock povoleno." ozval se znova počítač a ona pouze kývla. "Spustit!" v ten moment mezírky mezi její necelistvou kůží začaly nabírat červenou barvu, modré oči se začaly barvit do červena a svítily jako rudé žhavé uhlíky. Přišel čas na protiútok, jako střela vyběhla proti němu a zarazila mu další, mnohem silnější ránu do břicha. "I kdybych tak moc chtěla, nemůžu tě zabít." zavrčela na něj
  Free
  Free
  GMS

  Poèet pøíspìvkù : 50
  Join date : 30. 09. 18
  Location : Caracas, Venezuela

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Free za Sun Oct 07, 2018 6:32 pm

  Zatímco sledoval jejich souboj, byl donucen se pod maskou lehce ušklíbnout. Jeho očil stačily pozorovat všecho co se kolem něj dělo, ačkoli mu to z počátku nedávalo smysl. Jenom tiše oddechoval za stromem a přemýšlel. Náramek, který se ozýval od dívky nebyl zcela obyčejný, takové funkce byly speciální a tohle mu pro teď vrtalo hlavou. Tiše si povzdechl a přikrčil se aby ho nikdo neviděl, zatímco přemýšlel nad jistými možnostmi. Její ASTS bylo jiné, možná kdyby se k němu dostal, pohrál si s ním...
  Krátce přimhouří oči, když zaslechne Overlock a jeho bývalý spojenec dostane ránu do břicha. Toho druhého muže neznal, netušil jak se zachová v momentě, kdy prozradí svou pozici, měl to riskovat a vůbec měl důvod? Znovu se zadíval na dívku, na její zranění a pohyby, studoval ji pohledem a ačkoli mu přišlo něco nepřirozeného, netušil co. Potřeboval se přiblížit a tak v mižku vyběhl ze svého úkrytu a rozběhl se přímo k ní.
  "Brej den! Můžu se připojit k vaší záživný činnosti?" vyhrkne aniž by nad tím dvakrát přemýšlel a s úšklebkem pod maskou se zastaví kousek od nich.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Sun Oct 07, 2018 8:02 pm

  Noctis si všimne změny pohybů té dívky, mohl by se možná zapojit trochu jiným způsobem, než bojoval celou dobu, ovšem nyní se do této situace zapojí další osoba. Dle stavby těla usoudí že se jedná nejspíš o muže. Další šíp tedy nevytahuje a místo toho se potichu ukryje za jiný strom a když si je jistý že se jeho směrem nikdo nedívá tak se přesune za další kryt, který mu dělá kmen stromu. Díky tomu je úplně někde jinde, tak má možnost střelby z jiného úhlu. Vloží opět šíp do tětivy luku a natáhne, pozorně sleduje pohyby SU6, během toho míří do oblasti jejích kolen, tak pak vystřelí tak aby nezasáhl Ashira. Sice by šíp měl proletět kousek před ním, pokud to vyjde tak by mohl SU6 zasáhnout rovnou do kolene a omezit opět její pohyblivost.
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Sun Oct 07, 2018 8:14 pm

  Šíp jí trefí do ramene, ale nic moc si z něj nedělala. Měl jsem na Beacon ještě větší vztek, to jim nestačí, že nutí lidi, aby se navzájem zabíjeli? Musí sem posílat ještě tohle? Počítač jí povolí aktivovat jakési rozhraní a tak jsem byl ihned na pozoru. Vyrazí proti mně, byla mnohem rychlejší a když dostanu ránu, aniž bych stačil zareagovat, zjistím, že i silnější. Prudce vydechnu a ucítím v ústech pachuť krve. Nemohla mě zabít, ale to mě moc neuklidňovalo. Mě sice ne, ale dle toho, jak vypadá jiné určitě ano. Bylo zbytečné útočit na místa, kde měli lidé životně důležité orgány a tak jakmile schytám další ránu, využiji toho a drápy jí zamířím proti noze. Chtěl jsem omezit její pohyblivost, stejně jako s tím začal Noctis a také se mi ji podaří zasáhnout. Najednou však zaslechnu mě až moc dobře známý hlas a tak se rychle vzdálím a pootočím na nově příchozího.
  "Free," vydechnu, ale má pozornost se opět přesune k oné dívce. Nechtěl jsem schytat další ránu, už tak dost bolely.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Sun Oct 07, 2018 8:30 pm

  Rána byla úspěšná, rozhodně to musel cítit, ale protiútok přišel rychleji než čekala. Její tělo se opět setkalo s jeho drápy, které zasáhly její stehno, rána, která prostoupila hlouběji a povrchově poškodila pár kabelů. Její tělo nabíralo vyšší a vyšší teplotu. Šíp taktéž zasáhl její dolní končetinu, ale kost u lýtka. "Varování! Teplota jádra se prudce zvyšuje. Varování, teplota jádra činí 200 stupňů. Vypínám rozhraní Overclock." pověděl počítač. Její tělo bylo celé rozžhavené, pomalu z ní sálala pára. Hlasitě oddechovala a dívala se stále na toho co s ní bojoval. Teď byla úplně bezbranná, takže mohl v klidu zaútočit a ona by neudělala nic. Jenže místo toho uskočil, protože slyšel hlas nově příchozího, kterého nejspíš znal. Měla chvíli čas, taková pauzička, kdy se nebojovalo. Chytla šíp na krku a vytrhla si jej z krku, to samé udělala se šípem v rameni a v noze. Všechny je jedním stiskem zlomila vejpůl. Konečně měla čas se podívat na nové příchozího, vypadal zvláštně. Nosil masku, nikdy něco takového předtím neviděla. "Počítači, zkontroluj stav." dala rozkaz a dívala se na svůj náramek "Kontrola dokončena. Jádro: 85 stupňů, OS chip: Funkční. Povrchové poškození, snížená efektivita levé ruky: 75% a slabé poškození pravé nohy. Návrh: Oprava doporučena."
  Free
  Free
  GMS

  Poèet pøíspìvkù : 50
  Join date : 30. 09. 18
  Location : Caracas, Venezuela

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Free za Sun Oct 07, 2018 8:42 pm

  S tichým nádechem zahlédne šíp, který prosviští kolem něj a trefí dívku do kolene. Rozhodně by nechtěl být na jejím místě, ale měl teď rozhodně lepší úhel pohledu než předtím a to rovnou zpříma. Dle toho co se ale v následujících pár vteřinách odehrálo a toho co slyšel, si mohl být více než jistý, že se nejedná o člověka a tak svou pozornost přenesl na bělovlasou dívku. Po delší chvilce sledování jejího fyzického stavu se mu potvrdilo pár věcí, které... nedalo se říci, že by ho potěšily ale ani jakkoli rozhořčily. Jen tiše vydechl a začal zvažovat pár možností, jenže na to potřeboval odpovědi, které neměl. Na krátkou chvíli přerušil jejich souboj a proteď si byl jistý tím, že nenechá střelce aby zasáhl svůj cíl a v případě nutnosti se mu postaví do cesty, chtěl s dívkou mluvit, zeptat se ji na pár věcí a ti dva ji chtěli zabít, zničit alespoň tohle mu bylo jasné.
  "Ty... nevím jak ti říkají. Chtěl bych si potvrdit pár věcí, pracuješ pro Beacon?" položí jednoduchou otázku k dívce, zatímco se ohlédne na Ashira a změří si ho pohledem. I jemu by byl schopný stát v cestě.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Sun Oct 07, 2018 9:05 pm

  Dokonce i na tu dálku vidí že z těla té dívky uchází kouř nebo spíš nějaká pára, což způsobuje vysoká teplota. Dokonce mu je jasné že tento boj skončil nebo to aspoň předpokládá ale i tak pro Noctis něco pro jistotu podnikne a začne všechny tři potichu a nenápadně obcházet, dokud nevyjde za zády SU6. Postaví se mimo jakékoliv krytí a namíří na ní šípem, který vloží do tětivy a jako cíl si určí páteř mezi lopatkami. Stojí od ní vzdálen 7 metrů, takže pokud se o něco pokusí tak střele z takové blízkosti se rozhodně nevyhne, navíc ze slepého úhlu, kam nevidí (pokud se neotočí). Noctis chce mít tuto osobu mít takto v šachu, aby nic nemohla provést. Nemá v úmyslu střílet. Chce, aby si dívka byla jistá, že je v situaci, kdy bude muset odpovídat. „Dám ti radu, odpovídej nebo z tebe nezbyde nic než hromada šrotu.“
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Sun Oct 07, 2018 9:17 pm

  Počítač zahlásí, že se přehřívá a tak ta věc ustane v pohybu. Stále jsem však nepolevoval na ostražitosti, přestože byla zra- Poškozená. Očividně však upoutala Freeho pozornost a všimnu si Noctise, který se jí snažil držet v šachu. Přesunu se tak, aby každý z nás stál z jedné její strany a neměla tak kam utéct. Byla v obklíčení.
  "Pracuje pro ně, sama to řekla. Kdo jiný by něco takového dokázal vytvořit," odpovím místo té věci zcela klidně, přestože jsem měl chuť se proti ní vrhnout a rozflákat jí na kusy.
  "Zničme to. Sbírá pro ně informace a zabíjí lidi, budou s tím jen problémy," zavrčím a zatnu ruce v pěst. Opravdu jsem to chtěl zničit, stejně jako všechno, co souvisí s Beaconem.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Sun Oct 07, 2018 9:25 pm

  Během toho, co nehnutě stála a snažila se, aby se její tělo dostalo do normálního stavu z Overclocku, byla obklíčena. Docela prekérní situace, lehce se pro sebe uchechtla a uslyšela hlas za sebou. "Musel by ses hodně snažit, aby jsi mě dokázal zničit jedním šípem. A slabou ocelovou špičkou se ti to rozhodně nepodaří." odpověděla chladně a opovrhovaně, nehodlala s nimi jednat jak v rukavičkách a prosit o život, v zase tak hrozné situaci nebyla, východisko vždycky bylo. Co jí však pomalu dopalovalo byl on, s tím kterým bojovala. Celá se napnula a probodla ho chladným pohledem, chtěla se mu zakousnout do hlavy a celou jí utrhnout a pak jako poslušný pejsek jí někam zahrabat. "Co kdyby jsi byl na chvíli zticha, hraješ si na Sherlocka a víš hovno." zavrčela naštvaně a sevřela pevně pěsti, měla chuť mu jednu vpálit, aby se mu ta jeho hlava otočila několikrát dokola. Potom se však musela uchechtnout. Pohledem sjela kluka v masce "Nemám lidské jméno." odpověděla se stejným chladem jako předtím. "A pro tvojí informaci, horká hlavo, plním úkoly dané společností Beacon." sykla
  Free
  Free
  GMS

  Poèet pøíspìvkù : 50
  Join date : 30. 09. 18
  Location : Caracas, Venezuela

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Free za Sun Oct 07, 2018 9:45 pm

  Dříve než mu stačila odpovědět, udělal to za ni Ashiro a prapodivný muž kterého neznal, ji stál za zády a mířil na ni šípem. Párkrát se potichu nadechne a strčí ruce do kapes, zatímco se žena dost očividně nasupí na mého bývalého spojence.
  "Beacon, nečekal bych že svou práci dotáhnout do konce ale jsem mile překvapen," vydechne nestranně, zatímco si prohlédně všechny přítomné. Byla cenným exemplářem, důkazem toho že se Beacon zase posunul dál, nikdy by ho nenapadlo že se tak nevinně tvářící složka, stane skutečnou.
  "Takže jsi s nimi v neustálem kontaktu?" zeptá se ačkoli to slyšel od svého společníka, přeci jen to chtěl slyšet i přímo od ní a plán... 'rozmlátit ji na kusy' se mu moc nelíbil. Jakmile se ale zmíní o úkolech, zaměřil se na ni.
  "Úkoly, jistě chápu že tě Beacon poslal do arény za určitých podmínek, také asi můžu odhadovat jenom to, že se o ně s nikým jenom tak něpodělíš... není tomu tak?" vydechne a vytáhne ruce z kapes aby se mohl podrbat ve vlasech. Díky blízkosti v jaké se nacházel mohl zhodnotit její stav, stavbu těla a podle toho co věděl jenom odhadovat na jakém principu funguje. Také si dával pozor na její pohyby, přeci jenom byla očividně zbraní Beaconu a on nechtěl být neopatrný, přestože byl fascinován jí samotnou.
  "Problémy tu byly i bez ní... co tak trochu vychladnout?" vydechne směrem na Ashira, zatímco doufal že mu ona odpoví, i když neměla jeden očividný důvod a možná kdo ví... prostě nemohla?
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Sun Oct 07, 2018 10:33 pm

  „Chceš to zkusit?“ Zeptá se Noctis, když ho SU6 poví že jedním šípem ji rozhodně nezničí. „Ashiro možná že zničit to není tak dobrý nápad, napadlo mě něco lepšího.“ Při pomyšlení na tento nápad se musí usmát. „Tak mě napadlo že by nebylo špatné to prostudovat, tahle kalkulačka by mohla posloužit jako dobrý materiál na studium. Jak vidíme, tak zabít to není zrovna lehké a je si celkem jistá že by se z toho mohla dostat, nepřijde mi moc nervózní nebo že by se snad bála zničení. Nehledě na to, že pokud to neznáme tak nevíme, jaké to může mít slabiny a jak to lze zničit, co když jich tu běhá víc? Já navrhuji tedy prozkoumat, provést pitvu či cokoliv takového.“ Noctis tohle myslí naprosto vážně, je celkem zvědavej, co se pod tou skořápkou přesně ukrývá a kde by dokázal najít její největší slabinu jakou by tu mrchu mohl zničit.
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Sun Oct 07, 2018 10:45 pm

  Poslouchal jsem všechny tři a zatímco se mě ta věc snažila ještě víc dopálit, bylo mi víc než jasné, že Noctis a Free ji zničit nechtějí. Zatímco náš nováček vyřkl svůj nápad nahlas, u mého bývalého spojence jsem mohl jen odhadovat, že to chce prozkoumat. Přeci jen pro ně pracoval a s technikou si rozuměl. Já to viděl jen jako hrozbu, něco, co patří Beaconu a zabíjí lidi, které jsem chtěl chránit. Přestože se mě snažili zabít. Tiše si povzdechnu a párkrát se zhluboka nadechnu, abych se opravdu uklidnil. Nehodlal jsem se s tím vybavovat, ale hodlal jsem těm dvěma dát dostatek prostoru. Založím si tedy ruce na prsou a probodnu tu věc pohledem.
  "Doufám, že víš, co děláš," řeknu jen směrem k oběma a dále celou situaci sleduji. Kdyby zaútočila, nebo se pokusila o útěk, hodlal jsem zakročit.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Sun Oct 07, 2018 11:01 pm

  Těkala pohledem na ty dva, ten třetí pořád stál jako zbabělec za ní a mluvil svoje debilní nápady, inteligence rozhodně moc nepobral. Lehce si pro sebe vydechla, nechápala o čem ten kluk s maskou mluví. Ano byla si vědoma čím je, ale odmítala, aby s ní bylo zacházeno jako s nějakou věcí. Posadila se na zem, prostě nezájem, tedy až na toho kluka s maskou. Musel něco vědět o tom projektu, když zněl docela rád a mluvil takhle o Beaconu. Volnou rukou začala sahat na dílky necelistvé kůže a část po části si jí sundávala na zem, všechno bylo krásně vidět. Chromované kabely, ocelové tyče, hydraulická ramena. Lehce si pro sebe sykla a párkrát si do ramene sáhla, vyletělo pár jisker. *Snad mi něco pošlou* zamručela jsem si v duchu a konečně se začala věnovat těm ostatním. "Ano, jsem v neustálém kontaktu s Beaconem. Má mise je sbírat data z bojů proti geneticky upraveným živočišným formám a posílat je Beaconu, přičemž nesmím žádného zabít pokud nepřijde povolení. Stačí ti to takhle?" zamručela trochu, už tak měla pocit, že řekla toho hrozně moc. Potom se obořila na toho vzadu. Kůži dala na své místo a následně vstala, opět se tvářila pohrdavě. "Emoce jsou zakázané." pověděla chladným hlasem, jako kdyby se na chvíli proměnila v robota. "Zabít mě můžeme, ale pokud se rozhodne mě rozebrat spustí se autodestrukce a celé tělo vyletí do povětří i s tvým špatným tetováním." uchechtla se lehce "A ne, jsem tu sama, jsem první nasazená do arény, tudíž, kdyby tu někdo další byl věděla bych o tom."
  Free
  Free
  GMS

  Poèet pøíspìvkù : 50
  Join date : 30. 09. 18
  Location : Caracas, Venezuela

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Free za Mon Oct 08, 2018 12:19 pm

  Jenom tam stál a přemýšlel, zatímco se do konverzace pustil i ten neznámý. Jen nadzvedne obočí a se vší upřímností se nad jeho slovy rozesměje na celé kolo. Trvalo mu nějakou chvíli než se vůbec dokázal uklidnit a trochu popadnout dech.
  "Jen do toho, Beacon je plný chytrých lidí... pořád jsem fascinovaný tím, že dokázali vytvořit něco tak úžasného, tak podobného lidem. Konkuruj jim v tomhle, je li to v tvých schopnostech," vydechne a trochu se uvolní. Byl snad jediný kdo nepůsobil nikterak napjatě nebo se zájmem rozmlátit ji na kusy, spíše naopak. Skutečnost že pracovala pro Beacon ale nebyla nijak uklidňující.
  "Takže jsi tady pro to aby jsi Beaconu odevzdávala naše úspěchy v rozvoji a selhání," sdělí spíše sám pro sebe a na notnou chvíli se odmlčí. Jakmile se ale Ashiro zmíní o tom, že doufá, že ví co dělá, jen se uchechtne, zatímco znovu složí ruce do kapes.
  "Tak napůl, vlastně jsem jenom zvědavý," odpoví zcela upřímně a jde na něm poznat, že si z toho vůbec nic nedělá. Nebyl neopatrný, ale viděl v tom něco jiného než jeho dva společníci. Věděl jenom jedno, že jejím zabitím nic nezískají... Tedy až na dobrý pocit a jakousi potřebu mít nad Beaconem kontrolu. Dříve byl také takový a nedopadlo to zrovna dvakrát dobře. Museli mít nějakou pojistku, kromě toho ji mohli dle jeho odhadů kdykoli vrátit zpět, ať už by to udělali jakkoli. Neměl absolutní ponětí jak by mohla její mysl fungovat, ale odhadoval pouze to... Na kátkou chvíli se mu vybavila její předchozí věta o OS chipu a pod jeho maskou se vynořil spokojený, šíbalský úsměv.
  "Je sarkastická, vtipná, simuluje lidské emoce s takovou lehkostí, líbí se mi!" vydechne z ničeho nic a zadívá se na toho mladíka s šípem a na Ashira.
  "Nenechám vás ji zničit, Beacon by ji vrátil a kdo ví... možná i v horším a násilnějším provedení," sdělí nakonec své rozhodnutí. Ani ona je nemohla zabít, dokud nezískala povolení, nebo to alesoň tvrdila a on o ni chtěl zjistit mnohem víc. Možná by něco přeci jenom zmohl, kdyby zjistil jak funguje, jistý si tím ale nebyl.
  "Doufám že nebudeme muset stát na opačných stranách," odmlčí se s jistou vážností a pomalu vytáhne ruce z kapes, zatímco si je změří pohledem.
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Mon Oct 08, 2018 6:16 pm

  „Chodící kalkulačka nemá právo komentovat tetování, mimochodem to že jsi první neznamená že jsi poslední. Kdo ví, co těm idiotům létá hlavou tak bych rád věděl, jak bojovat s jistotou zničení proti něčemu, tak otravnému a nepřirozenému.“ Celou dobu během toho míří na tu robotickou potvoru neboli kalkulačku nicméně po slovech Free změní zamíření šípu z kalkulačky rovnou na hruď Freeho s naprostou odhodlaností ho v případě potřeby vystřelit. „Ty nebudeš říkat kdo to zničí a kdo ne, není to vlastně živé a my jsme to našli první, takže ty nemáš moc co kecat do toho co zničené bude aco nebude. Jen si přijdeš a máš plnou hubu keců, takže spíš by bylo lepší se zeptat nás nemyslíš? Sice jsem v tomhle světě nováček ale to neznamená že budu poslušně držet hubu a dělat co říkají takový kreténi.“ Je vidět že nemá moc dobrou náladu taky aby ne když to je maximálně hodina nebo dvě co zjistil že je ve světe ve kterém musí bojovat o život a k tomu je nejspíš jedinej kdo si nic z minulosti nepamatuje.
  Ashiro
  Ashiro
  CVI

  Poèet pøíspìvkù : 64
  Join date : 30. 09. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Ashiro za Mon Oct 08, 2018 8:03 pm

  Poslouchal jsem rozhovor těch tří a moc se nezapojoval. Jen jsem tiše přemýšlel, co teď. Každý z nás měl jiný názor na to, co bychom měli udělat s tou věcí a situace mezi Noctisem a Freem se začne vyostřovat. Povzdechnu si, nechtěl jsem, aby se do sebe ti dva pustili. Věděl jsem však, na čí straně bych stál. Freemu jsem dost dlužil. Má ruka se změní zpátky na lidskou a otočím se na Noctise, stále jsem si však hlídal tu věc, aby nezdrhla v momentě, kdy si bude myslet, že až tolik nedáváme pozor.
  "Noctisi, nech ho. Není to nepřítel a když se tady serveme navzájem, nic se nevyřeší," řeknu rázně a s nenávistným pohledem se opět zadívám na tu věc.
  "Dělej si co chceš, Free. Přenechávám ti to... Tohle už není můj problém," vydechnu, než se ke všem třem otočím zády a vydám se pryč. Po chvilce přejdu do poklusu, chtěl jsem odtud vypadnout co nejrychleji.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Mon Oct 08, 2018 8:23 pm

  Nikdy by jí nenapadlo, jako takový zvláštní tvoreček, zvaný člověk může být fascinován umělou inteligencí, která dokáže nezávisle fungovat. To jak o ní mluvil, připadala si velice, velice zvláštně. "Hmm... přesně jak si řekl, sbírám data, které potom odesílám do beaconu." její tón hlasu se změnil, vypadal... mnohem lidštěji, ta chladnost z něj úplně zmizela a mluvila k němu jako normální dívka. Pohledem přejela po těch dvou, pořád si v hlavě přemítala tak slova, že by ji nejraději rozmlátili na kusy, barbaři, ani k dívce se chovat pořádně neumějí. Potom si slabě povzdechla, opět se podívala na toho kluka v masce "Dokud nepřijdou rozkazy, jsem nezávisle samostatná jednotka." odpověděla mu ještě normálním tónem, který se však začal rychle měnit hned potom, co si ten idiot opět otevřel svojí neinteligentní držku. Na patě se otočila směrem k němu, pak zvedla zdravou paži a namířila prst směrem k němu.
  "Ty jsi ten důvod proč lidstvo zaniklo, tvá arogance a ignorace nezná konců. Nevíš toho o nic víc, než my tady dohromady. Jsi pouze ubohý člověk, který se kryje za takovouhle maskou, protože je vázán strachem, strachem z neznámého. I my androidi máme emoce, I my androidi pláčeme na ztrátami druhých... I MY ANDROIDI PÁCHÁME SEBEVRAŽDY ZE STRACHU!" její chladný, pronikavý tón se začala rozhléhat okolím, měla co dělat, aby k němu nedošla a při první dobré ráně mu neprorazila pěst hlavou. Druhou ruku pevně sevřela do pěsti, záhy však povolila. "Takže, být tebou raději vážím slova ohledně mě." - "Detekován náhlý nárůst emočního protokolu. Návrh: Změnit konverzaci." - "Zavři. Tu. Hubu."
  Free
  Free
  GMS

  Poèet pøíspìvkù : 50
  Join date : 30. 09. 18
  Location : Caracas, Venezuela

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Free za Mon Oct 08, 2018 9:03 pm

  Jenom tiše postával na místě a sledoval jak hrot šípu mění svůj směr. Stál tam s rukama svěšenýma podél těla a přemýšlel. Nestačil se divit tomu, co slyšel a tak pouze zakroutil hlavou.
  "Nepřirozenému?" vydechne jednoduše a zadívá se na muže, kterého si chvíli jenom tak prohlížel, zatímco se Ashiro rozešel pryč a brzy zmizel někde mezi stromy. *A ty si stále myslíš že jsi přirozený člověk? S tím co máš v těle, tě mezi sebe zpátky nikdy nepřijmou. Zprvu tě úvítají, když jim nabídneš svou ochranu, později se tě budou bát, shlížet na tebe a nakonec ti nezbude nic jiného než se schovávat, zatímco tě budou lovit jako nebezpečnou zvěř, která může převzít kontrolu nad světem jenom kvůli tomu, že jsou mezi námi i tací, kteří dokáží ovládat VIS,* tohle chtěl říct, ale místo toho se jenom nadechl a nechal to být. Pokud takhle mluvil o Androidovi, nebyl by schopný pobrat to, co by se mu tímhle snažil vysvětlit.
  "Máš pravdu, nemám na to právo ale o Beaconu toho vím mnohem více než ty a ten tvůj malý mozek," vydechne nakonec a narozdíl od něj si zachovával chladnou hlavu. Čím déle ji poslouchal, tím více mu některé věci docházely a překvapenost na sobě rozhodně dával znát. Dokonce sebou cukl když zařvala na Noctise, přesto však před ni stál zcela neozbrojen.
  "Nesuď knihu podle obalu. Jistě je naprogramována Beaconem aby jim podávala informace, to je jenom přirozeným tahem tvůrců, obzvláště takovými kretény, kteří jsou v Beaconu. To ale neznamená, že nemá právo je nenávidět o nic méně než mi všichni tady," sdělí muži s tetováním a pořádně si ho prohlédne.
  "Sám ji slyšíš ne? Jistě, v momentě kdy by mě ohrozila, budu se bránit ale zuřivě útočit a chtít rozmlátit ze vzteku něco, jak říkáš "nelidského..." to slovo se mu vůbec nelíbilo a tak jej dost neochotně zavrčel, než se pomalu otočil na tu dívku. "..zatímco mi sami tady zahazujeme svou lidskost, mi nepřijde zrovna fér..." dopoví a dlouze si povdzechne.
  "Její smrt neukojí tvou nenávist vůči Beaconu a mimo jiné, jsme v moderní době sakra! Jsem fascinovaný něčím takovým! Tohle je umění! Mít androidy na naší straně, svět by mohl zase začít alespoň trochu vzkvétat. Proti VIS by se bojovalo o mnoho lépe. Vždyť ona může mít ve své paměti uloženou bezmeznou inteligenci, neustále se může rozvíjet, nezestárne, nezemře, může se učit novým věcem, má mnohem větší možnosti než mi všichni na to, aby něco dokázala," vydechne s nadšením ve svém hlase.
  "Čert to vezmi že podává informace Beaconu. To se dá změnit když nebude ohrožena jejich výhružky. Představ si že by mohla jednat nezávisle pořád, dle vlastní vůle..."
  Noctis
  Noctis

  Poèet pøíspìvkù : 22
  Join date : 01. 10. 18
  Age : 22

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Noctis za Mon Oct 08, 2018 9:41 pm

  Noctis Ashirovi celkem důvěřuje, pomohl mu i když nemusel, nicméně stále pozorně sleduje Freeho. Nicméně poté k němu kalkulačka promluví a Noctis se tomu zasměje. „Fajn kalkulačko tak se někam běž zabít jako ti ostatní ne? Ti dostali aspoň dobrej nápad, ale to je už jedno, asi tě nechám být beztak tě nakonec Beacon zničí až tě nebude potřebovat nebo nakonec kvůli tobě nakonec umře mnoho lidí tak nebo tak budu spokojenej, protože buď budeš zničena nebo si budu moct pomyslet že jsem měl pravdu, ale moc Beaconu nevěř nakonec jsi jen věc, kterou jakmile nebude mít využití odstraní.“ Pak luk vrátí do pouzdra na šípy a odejde, nicméně dává si na kalkulačku pozor, aby případně mohl uhnout jejímu případnému útoku. Rychlost má na vyšší úrovni, tak se nebojí že by ji nedokázal uhnout. Nicméně následně se rozejde pryč s úmyslem také odejít. „Tak kalkulačko a podivnej maskovanej podivíne, mějte se.“ Poví zmizí stejně jako Ashiro někde za stromy ale trochu jiným směrem.
  SU6
  SU6

  Poèet pøíspìvkù : 30
  Join date : 01. 10. 18

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro SU6 za Mon Oct 08, 2018 9:57 pm

  Souboj s blbcem, aneb to si myslela. Dívala se na něj jak odchází, byla ráda, alespoň se nemusela unáhlit k nějakému boji. Trhaně a dlouze vydechla, napětí celého těla se pomalu snižovalo. Mít srdce, tak cítí i to, jak srdce pomalu nabírá normálního tepu. Na chvíli zavřela oči "Slyšíš to Amiro." uchechtla se slabě pro sebe a potom se podívala na nebe "Nakonec zabiju nevinné já." slabě polkla a potom se otočila na toho kluka v maskou, který byl neustále fascinovaný mnou. V hlavě jí hrálo mnoho otázek, ten kluk byl až moc zajímavý pro ní. Věděl něco, co ona nevěděla. Jistě, všichni tady nenáviděly Beacon, ale něco tu nehrálo. "Hej, co ty víš o Beaconu, byla jsem ve vývoji rok, ale nikdy jsem tě neviděla." její hlas byl opět chladný, čiře robotický, emoce dělaly bordel v jejím systému. Ještě jednou si jej prohlédla a podívala se na své zakrvácené tělo, úplně zapomněla, že jejím cílem bylo najít nějaké jezero. "Nemysli si, že ti jsem vděčná. Neberu tě ani jako nepřítele, ani jako přítele. Ale jak si pochopil, jakmile přijde rozkaz, musím jej splnit." pověděla a potom přišla zpráva do jejího náramku. "Airdrop se součástkami shozen v blízkosti jezera, lokace neznámá." odpověděl počítač a ona zamručela "Pitomý kus šrotu, jsi vůbec krom toho remcání k něčemu použitelný?"

  Sponsored content

  Re: Noctis & Ashiro & SU6

  Příspěvek pro Sponsored content


   Právě je Tue Jan 22, 2019 11:59 pm